Services

 

ตอบโจทย์ทุกสภาพปัญหาผิว » เนื้องอกต่อมเหงื่อ

เนื้องอกต่อมเหงื่อ(Syringoma)
เนื้องอกต่อมเหงื่อเป็นปัญหาที่พบบ่อยในคนไทยโดยมีลักษณะเป็นตุ่มแบนๆมักมีสีเนื้อ(สี่เดียวกับผิวหนัง) แต่ในคนที่ผิวคล้ำ เนื้องอกมักจะมีสีคล้ำกว่าสีผิวซึ่งมักเกิดบริเวณเปลือกตาล่างและเปลือกตาบนแต่บางคนเป็นรุนแรงอาจเป็นที่หน้าผาก บริเวณหนวดและลำคอ หรือหน้าอก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีต่อมเหงื่อมากเพราะเนื้องอกเหล่านี้เป็นเนื้องอกของท่อต่อมเหงื่อในคนที่เป็นรุนแรงมักพบว่ามีประวัติพันธุกรรม

การรักษา
1. การจี้ด้วยไฟฟ้าการรักษาด้วยการจี้ด้วย ไฟฟ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดแผลเป็นได้ รวมทั้งเป็นรอยคล้ำอยู่นานโดยเฉพาะในผิวคนไทย
2. การใช้แสงเลเซอร์ หลังจากที่มีการนำเลเซอร์มาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นการรักษาเนื้องอกต่อมเหงื่อรอบตามักใช้เลเซอร์ในการรักษามากกว่าการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้าข้อดีของการรักษาด้วยเลเซอร์อาการเจ็บหลังเลเซอร์จะน้อยกว่าการจี้ด้วยไฟฟ้าและแผลเป็นเกิดขึ้นน้อยกว่าแผลหายเร็วกว่าโดยเฉพาะการใช้ Ultrapulse CO2 laser สามารถทำได้รวดเร็ว แต่มีข้อเสียต้องดูแลสะเก็ดแผลและรอยหลุมตื้นๆ บริเวณที่ทำเลเซอร์ ประมาณ 1 สัปดาห์
อื่นๆในปัจจุบันพบว่าการนำ Fractional radiofrequency (e-matrix) มารักษาเนื้องอกต่อมเหงื่อสามารถรักษาได้ผลดีมีแผลตกสะเก็ดเพียง2-3วัน

   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center : 087-300-6677 หรือ Line ID : laserpremium6677