Services

 

การลดสัดส่วน ปรับแต่งเรือนร่าง » อัลตราโซนิคสลายไขมัน

Cavitalipoเป็นการสลายไขมันโดยใช้คลื่นเสียง อัลตร้าโซนิค 2 ระบบดังนี้
    1.ระบบ 1MHz เป็นการผลักยาเพื่อเตรียมตัวให้ยาสลายไขมันซึมสู่ผิว และจะช่วยให้ไขมันที่อยู่ตื้นตลอดจนเซลลูไลท์ สลายไปได้ง่ายยิ่งขึ้น
    2.    ระบบ 40kHz เป็นระบบ คลื่นความถี่พลังงานต่ำ 40kHz.ซึ่งคลื่นอัลตร้าซาวด์ชนิดนี้ จะกระตุ้นให้เกิดการสั่นสะเทือนในชั้นใต้ผิว บริเวณไขมันระดับลึกทำให้เซลล์ไขมันแตกตัวกระจายเป็นอนุภาคย่อยที่สุด (Glycerol and fatty acid) และอยู่ในรูปของสารที่สามารถละลายได้ในน้ำโดยง่าย (Soluble Water Base) โดยไม่สามารถดูดกลับไขมันเหล่านี้เข้าไปสะสมในร่างกายอีกต่อไปได้ จึงเป็นการขับไขมันออกจากร่างกายได้อย่างถาวร

ข้อดีของการบำบัดด้วย cavitalipo
    •สลายเฉพาะไขมันส่วนเกินจากร่างกาย เนื่องจาก คลื่นอัลตร้าซาวด์จะลงไปอย่างเฉพาะเจาะจงกับเซลล์ไขมันเท่านั้น
    • เส้นเลือด เซลล์ประสาท เนื้อเยื่อข้างเคียงไม่ได้รับผลกระทบ
    • ไม่ต้องมี การพักฟื้นเหมือนกับการผ่าตัดดูดไขมัน เพราะการสลายตัวของไขมันส่วนเกินหรือเซลลูไลท์นั้นจะเป็นไปตามกลไกธรรมชาติ เลียนแบบการทำงานของร่างกาย
    • ไม่เจ็บ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายขณะทำ


ผลที่ได้รับ
    จะช่วยลดสัดส่วน กำจัดไขมันส่วนเกิน ผิวเรียบเนียนกระชับ โดยไม่เกิดความเจ็บปวดหรือรอยช้ำ ผลการรักษาจะดีขึ้นเรื่อยๆ โดยจะเห็นผลชัดขึ้น ตั้งแต่หลังทำไปจน 3-7 วัน หลังจากนั้น ถ้าดูแลควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอผลดีจะคงอยู่ถาวรยิ่งขึ้น แต่น้ำหนักตัวอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนื่องจากไขมันส่วนเกินมีน้ำหนักเบา มาก การวัดประสิทธิภาพการรักษาจึงควรมุ่งเน้นที่การลดกระชับ สัดส่วนมากกว่าการลดน้ำหนัก และสามารถใช้ร่วมกับวิธีการอื่นๆได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้รวด เร็วยิ่งขึ้น เช่น การรักษาด้วยคลื่นความถี่วิทยุ Thermo C, Fat dissolve injection โดยไม่ส่งผล เสียต่อร่างกาย

 ข้อปฏิบัติหลังทำ
 หลังทำควรดื่มน้ำให้มาก ๆ เนื่องจากอัตราการเห็นผลจะดีกว่าผู้ที่ดื่มน้ำน้อย

   

สอบถามโปรโมชั่น Call Center 087-300-6677  Line ID : laserpremium6677


วิดีโอ